Miljøpartiet De Grønne sitt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det betyr at velferd og livskvalitet må utvikles innenfor økosystemenes tålegrenser og med hensyn til mennesker, natur og fremtidige generasjoner.